Model Standardowy

Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH University of Kraków

HOME Model Standardowy

AGH KOiDC LHCb Experiment ROOT

AGH University of Kraków

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Model Standardowy (FT2 2024)

WYKŁADY

Literatura:

Laboratorium