OPJzM

This project is maintained by AgnieszkaMucha

AGH UST Kraków

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią 2023

WYKŁADY

ĆWICZENIA

LABORATORIUM

Symulacje przejścia promieniowania przez materię (FLUKA)

Instrukcja do wykonania symulacji programem FLUKA jest tutaj

Instrukcje z kursu FLUKA@ CERN w roku 2022 strona kursu:

PROJEKT

Rekonstrukcja śladu w detektorze krzemowym LHCb

Opis ćwiczenia jest tutaj
Jak skonfigurowac środowisko do pracy na lokalnym komputerze? Instrukcja jest tutaj

Egzamin

LITERATURA