IZPP

This project is maintained by AgnieszkaMucha

FIZYKA

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

WYKŁADY FIZYKA I

Konsultacje

Kontakt

AGH WFiIS
D11 pok. 106
ul. Kawiory 26a, 30-059 Kraków
tel. 12 617 29 96
mail: amucha@agh.edu.pl

Literatura

  1. Fizyka dla szkół wyższych - OpenStax wersja online link
  2. D. Halliday, R.Resnick, J. Walker “Podstawy Fizyk1” t.1-5, + Zbior zadań
  3. J. Jedrzejewski, W.Kruczek “Zbior zadan z fizyki” t.1-2,