Geoinformacja-2022

This project is maintained by AgnieszkaMucha

FIZYKA 1

Wydział Geodezji Górniczej I Inżynierii Środowiska

Geoinformacja

WYKŁADY

  1. Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach 9:45-11:25 w sali wykładowej B budynku D10

Wykłady prowadzne są częściowo na tablicy, a częściowo ze slajdów:

Konsultacje

Konsulatcje umawiane są indywidualnie.

Egzaminy

Kontakt

AGH WFiIS
D11 pok. 106
ul. Kawiory 26a, 30-059 Kraków
tel. 12 617 29 96
mail: amucha@agh.edu.pl

Literatura

  1. Fizyka dla szkół wyższych - OpenStax wersja online link
  2. D. Halliday, R.Resnick, J. Walker “Podstawy Fizyk1” t.1-5, + Zbior zadań
  3. J. Jedrzejewski, W.Kruczek “Zbior zadan z fizyki” t.1-2,